Visby Varpklubb

hade igår sitt årssammanträde å hotell Visby Börs. Års- och revisionsberättelserna upplästes, och ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Därefter företogs val af styrelse, hvarvid hr Emr. Sundell blef ordförande samt hrr E. Siltberg, H. Olsson, G. Sandström omvaldes och C. Ronström nyvaldes som öfriga ledamöter. Till revisorer utsågos hrr J. Wärff och V. Engström, med hr K. Andersson till suppleant. Ceremonimästare blef hr G. Sandström och hr Th. Wennerberg materialförvaltare.
De bästa resultaten efter sammanräknade poäng uppnåddes i fjol af hrr H. Olsson, A. Cedergren, C. Gottberg, E. Siltberg, N. L. Siltberg och O. Hellström. Vandringspokalen eröfrades af hr N. L. Siltberg.
Efter sammanträdet var ett gemytligt samkväm anordnadt.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 Februari 1915.
N:r 37.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *