Vid första förhöret

i dag i slaktaren Karl Oskar Olof Ölanders konkurs beedigades konkursstaten, som i tillgångar upptog kr. 10:- och i skulder kr. 915:60, brist i boet alltså kr. 905:60. Till god man utsågs auktionisten Karl Jacobsson, och till rättens ombudsman förordnades landsfiskal Ph. Budin. God man för hustrun blef sadelmakaren Evald Andersson.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 Februari 1915.
N:r 37.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *