Från landsbygden. Väte.

VÄTE, 13 febr.
Ej så oäfna fynd. Vid skogshuggning i Lojsta hed å en skogslott, tillhörig en hemmansägare här i socknen, påträffades ihåliga granar tvänne bisamhällen det ena bestående af en mindre svärm, som väl knappast kunnat öfvervintra det andra oieående af en äldre, större svärm, som trakta upphittarne flera litar god honung. De små kräken funno naturligtvis fort nog sin död i kylan och snön, men voro dock vid upphittandet i vigör nog, att gifta inkräktarne flera sting, i händerna. En del bin svärmade kring en stund högt i luften, hvarefter de nedföllo på snön och dogo.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 Februari 1915.
N:r 37.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *