Från landsbygden. Lojsta.

LOJSTA, 18 febr.
Ett angenämt afbrott i skolarbetet beredddes igår personal och elever vid härvarande folka och småskolor. En af skolrådets ledamöter, hemmansägaren Konrad Karlsson i Fride, hade nämligen tagit initiativ till, anordnande af ett slädparti för skolbarnen. Vid ett-tiden, på eftermiddagen anlände ej mindre än 10 skjutser till skolplatsen, och omedelbart instufvades ett 50-tal större och mindre barn jämte lärarepersonalen och lärarens familj. Under det blidaste vinterväder stäldes färden öfver Linde och Fardhems socknar, där Gerumsborna, också, ute i slädparti med ej mindre än 17 skjutsar, mötte. Färden stäldes vidare till Hemse, under det att den svenska flaggan hela vägen vajade för färdbrisen, på klen främsta skjutsen. I Hemse gjordes ett mindre uppehåll, och där möttes för främsta skjutsen, 1 Remsa gjordesett tredje slädparti väntades samma dag till det centralt belägna Hemse. Vid hemkomsten väntade i skolsalen af välliga händer dukade kaffebord, och sedan ett par sånger sjungits och lärarlinnan deklamerat »Barnens bön för fäderneslandet» af Topelius, afslutades det hela med bön af läraren och psalmsång. En härlig eftermiddag! Vid alskedet lofvade en af de deltagande skolrådsledamöterna, att det ej skulle bli sista gången.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 Februari 1915.
N:r 37.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *