Historien om de förtennade

ettöringarna är nu utredd af stadsfiskalen, Det visade sig därvid, att det varit ett par småpojkar, som gifvit upphofvet till »förfalskningen» ifråga. Den ene hade förtennat en ettöring och lämnat den såsom en ettöring till en kamrat, som sedan vid ett tillfälle sökt utprångla den som en tioöring, hvilket försök emellertid icke lär ha lyckats. Stadsfiskalen har gifvit pojkarna och deras föräldrar en allvarlig föreställning, och därmed torde denna historia få anses utagerad.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 Februari 1915.
N:r 37.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *