Upprop.

Den 7 sept. 1914 inträffade hos P. Lindman, Stale i Rone, en förödande eldsolycka, hvarvid han förlorade hela sin ladugårdlen abor del af sina yttre inventarier jämte inbärgad gröda m.
Allt detta var försäkradt i Gotlands södra härads brandatedsförening.
Under det man höll på med tröskning, inträffade eldsvådan.
Då Lindmans ladugård utgöres af s. k. vinkelbygnad, kunde han icke få ställa fotogenmotorn det i brandabodareglementet föres låna afetåndet, utan den kom att stå för nära ladugården. På grund häraf vägrade honom brandsto redsen vid sammanträde den 28-20 jan. 1915 brandskadeersättning. Härigenom lider han en förlust på omkring 6,000 kronor. Då spanmål och foder i år äro synnerligen dyra, blir det än svårare lär honom att reda sig.
Därför vilja vi, undertecknade, härmed vädja till medmänniskors barmhärtighet och bedja, att livar och en genom penningbidrag hjälper honom. Hr detta ändamål Komma ilfrien backningsliabor att till brandstokisskriivare m. fl. i socknarna utsändas.
Eventuella bidrag borde före 80 april Insändas till kommunalnlimdena i Rona ordförande, adress Autsarfve.
Lars Broandar, Handlande.
J. A. Renqvist, Kontraktsprost.
Oscar Broander, Handlande,
Gustaf Cramer, V. konnul.
N. O. Nilsson, Komm.-nämdens, ordf.
Jour Gahnström, Lärare.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1915
N:r 36

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *