Utarrendering af Stenkyrka pastorsboställe.

För Visby domkapitels räkning kommer genom offentlig auktion, som förrättas i Stenkyrka sockenstuga kl. 11:30 f. m. och i kommunalrummet i Tingstäde kl. 3:30 e. m.
fredagen dagen den 19 innevarande februari, att till den högstbjudande på arrende för tiden 1 maj 1915-30 april 1916
upplåtas Stenkyrka prästgårdshemman med underlydande Kyrkebys och annexhemmanet i Tingstäde i sin helhet eller i smålotter.
Vilkoren tillkännagifvas vid auktionen.
Vid samma tillfällen kommer den hemmanen åliggande sommar- och vinterväghållningen att till den minstbjudande uttingas.
Stenkyrka den 12 februari 1915.
Oskar Lindgren.

Gotlands Allehanda
Fredagen 12 februari 1915
N:r 35

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *