Senaste nyheterna från kriget.

Tyskarna anfalla alltjämt i Frankrike och Belgien.
Paris, 12 febr. Kommunikén kl. 11 igår kväll meddelar, att fienden häftigt bombarderat Nieuwport och Yserkanalensstränder. I Argonne ha tyskarna riktat ett våldsamt men resultatlöst anfall mot våra fästningsverk vid Marie Therese. I Vogeserna ha vi genom öfverrumpling tagit en skyttegraf norr om Saint Mariepasset.

Strider utan större resultat.
Paris, 12 febr. I Champagne, Argonne och Vogeserna ha strider förekommit utan några större resultat. Vid Fontanelle ha vi återtagit en del förlorad terräng.
I norr ha flygexpeditioner företagits, hvarvid de fientliga aviatörerna nedkastade projektiler öfver våra liner, utan att anställa någon skada.

Den ryska redogörelsen.
Antyder kommande stora bataljer i Ostpreussen.

Petrograd, 12 febr. I Ostpreussen ha tyskarne koncentrerat mycket stora stridskrafter, som nu utveckla sig till offensiv emot Wilkowiski och Lyck. Våra trupper retirera från linien vid Masuriska sjöarna.
Mot gränsen på Weichselstränderna ha blott obetydligare strider förekommit.
I Karpaterna ha vi med framgång tillbakaslagit österrikiska och tyska offensivförsök. Efter en hårdnackad strid ha vi tagit höjderna vid Rabbe vid Lupkoffpasset och där tagit 1,000 fångar.

Österrikiska rapporten föga upplysande.
Wien, 12 febr. På Karpaternas skogshöjder och i Bukovina ha vi gjort nya framsteg och tagit flera hundra fångar.

Aeroplan öfver Vlissingen.
Hollands neutralitet kränkt.

Vlissingen, 12 febr. I förmiddags flög ett biplan, troligen franskt, häröfver och nedkastade bomber, hvilka nedföllo i omedelbar närhet af Norddeutsche Lloyds ångare Main, som ligger här. Inga personer skadades, och den anstälda materiella skadan är ringa.

Gotlands Allehanda
Fredagen 12 februari 1915
N:r 35

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *