Passionsgudstjänsternas förläggande till aftnarna.

På därom af vederhörande församlingar gjord anhållan har domkapitlet bestämt, att passionsgudstjänsterna innevarande år i Hablingbo pastorat skola förläggas till onsdagar och fredagar kl. 6 e. m., samt att de i Atlingbo skola hållna passionsgudstjänsterna från och med innevarande år tillsvidare få förläggas till fredagsaftnar kl. 6,30.

Gotlands Allehanda
Fredagen 12 februari 1915
N:r 35

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *