Mästerskyttens sista färd.

Landtbrukare Emil Levedahls jordfästning äger rum i Ekeby kyrka nästa söndag kl. half 2 på dagen och icke, såsom ursprungligen var ämnadt, kl. half 10 f. m.
De gotländska skyttar, som önska visa den aflidne kamraten den sista hederstjänsten, uppmanas därför att möta vid Ekeby kyrka kl. 1 e. m. sagda dag.

Gotlands Allehanda
Fredagen 12 februari 1915
N:r 35

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *