En pristäfling

till uppmuntrande af de gotländska folklekarne kommer att i likhet med hvad som skett de två sistl. åren äfven i sommar att ordnas af Visby bollklubb. Täflingen, vid hvilken 200 kronor komma att utdelas i pris, är utsatt till 16 instundande Augusti.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 Juli 1885
N:r 60.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *