Norra häradets tingshusbygnadsskyldige

beslöto i förgår en uttaxering för innevarande år af 690 kronor samt för de fyra nästpåföljande åren 500 kronors uttaxeriog årligen till lön åt häradstjenare, till tingshusets underhåll, belysnivg och uppvärmning, till fortsatt iobindniog af häradets arkiv samt till ändrad inredning af tingssalen och inköp af möbler. Riksdagsman Per Larsson utsågs att biträda domhafvanden vid dessa arbetens utförande.
De tingshusbygnadsskyldige uttalade vidare den önskan, att J. N. Viman, Henriksdal i Barlingbo, och Johan Ekelöf i Bro måtte aflemna redovisning för omhänderhafda medel för närmast föregående taxering för dylikt ändamål; till granskare af denna införväntade redovisning valdes riksdagsman Per Larsson och nämdeman Johanssop, Gute i Bäl, med nämdeman Granberg i Dalhem till ersättare.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 Juli 1885
N:r 57.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *