Auktion vid Skogs i Mästerby.

Genom auktion som förrättas å sågplarsen vid Skogs i Mästerby onsdagen den 17 dennes kl. 11 f. m. försäljes för vederbörandes räkning efter slutad skogsafverkning ett mindre parti flo- och grenved af furu, kantade och okantade bräder, takspån, ribb m. m. Af mig betrodde inropare erhålla anstånd med betalningen till den 1 instundande september, andra betala kontant eller vid anfordran.
Binge i Väte den 11 febr. 1915.
C. V. Carlqvist.

Gotlands Allehanda
Fredagen 12 februari 1915
N:r 35

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *