Den ifrågasatta jernvägsanläggningen

på norra Gotland mellan Visby — Fårösund med bibana till Slite har af de hashållningsgillen, hvilka af den samma beröras, rönt liflig tillslutning såsom synes af följande uttalanden:
Bro—Lummelunda: Gillet ansåg rätt och billigt att hvar kommun i norra delen af Gotland i den mån den har förmån af jernvägen till densamma upplåter behöflig jord och inhägnar densamma samt Uppror stationshus; den uppgjorda planen ansåg gillet lämplig; och gillet förordade att g=nom änsstyreldeas initiativ till alla dessa kommmnner måtte framställning göras om deras villighet att lemna nämda slags bidrag.
Rute— Forssa: såväl anläggandet af en jernväg på norra delen af Gotland som den nu föreslagna sträckningen för densamma vore så fördelaktiga, att kommunerna icke gerna kunde undandraga sig att hvar i sin mån bidraga dertill genom jords upplåtande och hägnande samt stationshus uppförande.
Bäl—Lina: jernvägen vore fördelaktig och fördelaktigare, om den droges öster om Tingstäde träsk än om den enligt planen droges vester om detsamma. — Gillet ansåg, att kommunerna kunda antagas villiga lemna de ön skade bidragen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 Juli 1885
N:r 53.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *