Dödsfall Carl Mathias

Att den Allvise efter sitt kärleksrika råd bebagat hädankalla vår inserligt älskade son Carl Mathias, som : till följd ar vådlig händelse stilla afled vid Till by i Garda den 28 Juni kl. 1 e.m., i en ålder af 2 år, 8 mån, vch 4 dagar; djupt sörjd af oss och syskon, hafva vi den sorgliga pligten att härmed tillkännagifva.
Elisabeth Pettersson. Oskar Pettersson.

Jesus sade: Låter barnen komma till
mig och förmenar dem icke; ty sådana hörer Guds rike till.
Och han tog dem upp i famnen, lade
händerna på dem och välsignade dem.
Mare. 10: 14, 16.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 Juli 1885
N:r 53.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *