Auktion vid Botes i Etelhem.

Genom auktion, som förrättas i s. k. ”Storhagen” under Botes i Etelhem tisdagen den 16 innevarande tebruari kl, 10 1. m., låter herr John H. Håkansson törsälja 3,000 st. utstämplade träd från 4″ t. o. m. 14″ brösthöjd. Afverkningstiden är 2 år.
Af mig såsom säkre ansedde inropare erhålla anstånd med betalningen till 1 nästkomnande oktober.
Hemse den 11 februari 1915.
Emil Eneman.

Obs.! Samling sker vid ”Landsort”. Auktionen fortsättes onsdagen den 17 dennes, om så behöfves.

Gotlands Allehanda
Fredagen 12 februari 1915
N:r 35

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *