Den fallne landstormsmannens sista färd.

Landtbrukare Emil Levedahls, den så oförmodadt hädangångne skyttevännens, jordfästning förrättas i Ekeby kyrka nästa söndag kl. ½ 10 f. m. I anledning däraf uppmanar Gotlands skytteförbunds verkställande utskott skyttarna på ön att i så stor utsträckning, som är möjlig, nämda dag samlas för att följa den aflidne kamraten till hans sista färd.
Då den aflidnes stoft tidigt om söndag förmiddag föres från militärsjukhuset på Visborgs slätt, komma samtliga kamrater vid den här förlagda landstormsbefälskursen att paraderna jämte regementets musikkår. Då kistan därefter på släde skall forslas (förbi staden) till Ekeby, medfölja ditut, förutom regementsmusiken och skyttekamrater (med Gotlands skytteförbunds fanan), landstormsbefälskursens chef, kapten Carl Schoug, samt sex landstormsmän, de senare för att bära sin aflidne kamrat till grafven.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 11 februari 1915
N:r 34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *