Från sjön.

— Från och mede måndagen är Furusundaleden att betrakta som definitivt stängd för denna sjöfartssäsong. Hamnkaptenen i Stockholm har låtit underrätta rederierna därom. Isen ligger nu fast på stora sträckor. och så har den myckna snön tillkommit och gör det ännu värre. Dat blir sålunda endast Sandhamnsleden, som hädanefter kommer att hållams öppen. För Raumotrafikens vidkommande är detta en tidsutdräkt sned omkring 5 timmar.
— Till Lloyds telegraferas från Templebreedy, Irland, att svenska ångaren William (hemma i Trälleborg och mätande 3,600 ton) på resa från Baltimore till Trälleborg angjort hemnen där tydligen med öfre delen af skrofvet skadadt under den senaste stormen.
— Till Sundsvall inkom igår en kollastad ångare från England. Det är första gången — icke blott i mannaminne utan säkert äfven allt sedan Sundsvall anlades — som något utifrån kommande fartyg inkommit dit vid denna tid på året.
— Trälleborgsångaren Jarl, hvilkan vid kollisionen mot en lastkaj i Luleå fått förstäfven krossad, har undergått reparation å slip vid Finnboda och på söndagen åter sjösatts. Ångaren skulle därifrån aftgå till Gotland för att lasta kalksten på Norge.
— Sveabolagets ångare Vale och Presto kolliderade i söndags middag, då ångarna voro på uppgående genom isrännan till Stockholm. Vale stannade i isen midt för Högarn, hvarvid Presto rände upp på Vale blef fullständigt hjälplös och kunde ej förflytta sig med egen maskin, hvarför bogserhjälp måste anskaffas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 10 februari 1915
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *