För värnpliktiga att beakta.

Då någon möjligen skulle kunna bli vilseledd med afseende på omfattningen af sin värneplikt genom den i lilla (14-öres-) almanackan på sidan 40 intagna tabellen, har vetenskapsakademien velat fästa allmänhetens uppmärksamhet på att, såsom i noten på nämda sida förutses, ändringar i dessa bestämmelser blifvit införda genom den nya värnpliktslagen af den 17 sept. 1914, hvilken utkom först sedan 1915 års almanacka blifvit tryckt och utsänd. Inträdet i värnpliktsåldern sker nu ett år tidigare samt utträdet ur landstormen två, år senare än i almanackan uppgifves.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 10 februari 1915
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *