Enholmens fästning

är Gotlands enda befästade punkt. Den ligger på en holme midt i inloppet till Slite hamn, hvilken såväl som det längre norrut belägna Fårösund utgör den värdefullaste hamn i Östersjön för en örlogsflotta.
Redan sedan långt tillbaka i tiden har denna plats ansetts af stor betydelse. År 1653 beslöt drottning Kristina på förslag af Karl Gustaf att der anlägga en fäst ning, som fick namnet Karlssvärd. Men denna sprängdes och raserades på rege ringens befallning år 1788. Under vest: makternas krig med Ryssland började år 1853 å Enholmen befästningar åter att uppföras, men arbetet upphörde år 1858, sedan två täckta batterier fullbordats och bestyckats hvardera med 4 st. 24-pundiga och 8 st. 7 tums bombkanoner, alltså tillsammans 24 kanoner.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 April 1885
N:r 30.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *