Senaste nyheterna från kriget.

Ryssarna ha tillfångatagit ytterligare 3,500 man.
Petrograd, 8 febr. Striderna vid Serpetz på högra Weichselstranden ha åter antagits en förbittrad karaktär. På vänstra strandan har fiendens försök att trycka in vår front vid Borsjiimoff tillbakavisats trots betydliga stridskrafter. Vid nedre Bsura ha forcerats tre taggtrådsbarriärer samt eröfrats en stark fientlig stödjepunkt. Vad byn Kamion ha tillfångatagits fem officerare och 350 soldater.
Dagens tillfångatagna fiender i Karpaterna utgöra 60 officerare och 3,500 soldater, hvarjämte elfva kulsprutor tagits.

Engelsmännen uppge officielt sina förluster till 104,000 man.
London, 9 febr. Officielt meddelas i underhuset, att Englands totalförluster på västra krigsskådeplatsen hittills uppgå till 104,000 man.

Österrikarna meddela om nya framsteg i Bukovina.
Wien, 9 febr. Situationen är oförändrad i ryska Polen.
I västra Galizien har vår beskjutning vid Dunajec med groft artilleri varit synnerligen verkningsfull.
Våra trupper i Bukovina ha framträngt till öfre Suczavas och tillfångatagit 400 man.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 9 februari 1915
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *