Med afseende å de äldre årsklasser

fastlandsbeväring (de som under åren 1912 och 1913 undergått utbildning vid Gotlands infanteriregemente), hvilka inkallats till tjänstgöring 26 januari, har k. m:t nu befalt, att de skola rycka ut 21 april. I samband härmed har k. m:t utfärdat bestämmelser om inkallande af vissa närmare angifna kontingenter värnpliktiga som ännu icke fullgjort minst 45 dagars krigstjänst samt att vissa värnpliktiga tillhörande 1911 årsklass skola ånyo inkallas.

Gotlands Allehanda
Måndagen 8 februari 1915
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *