Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Svårt våld. Ransakning hölls i dag & länsfängelset med häktade sjömannen Johan Hjalmar Vängström, som juldagen på e.m. föröfvat gröfre våld å bagaresonen Karl Löfgren.
Den häktade berättade, att han sammanträffat med Löfgren norr om staden, der de roade sig med skridskoåkning. Löfgren skulle då hafva öppvat gräl med honom och uppmanat honom till slagsmål, hvarvid V. sprungit undan men upphunnits af Löfgren, som, knuffat och slagit honom. Vängström hade då med sina skridskor tilldelat L. ett slag i ansigtet och ett i ryggen.
Enligt stadsläkarens intyg har Löfgren erhållit ett 3 till 4 tuws långt sår i hufvudet, hvarjämte 4 tänder blifvit bortslagna. TLöfgren, som ännu i dag är sängliggande, synes, säger läkaren, ej gå någon allvarsammare fara till mötes, detta dock ej fullt visst.
Vängström är född 1866 här i Visby, der bans föräldrar, ett arbetarfolk, ännu är boende. Han bar hela tiden vistats i hemmet, med undantag af halftannat år, då han varit till sjös.
För vittnens inkallande uppsköts målet, och skulle Vängström fortfarande hållas i häkte.

Såsom för helsan skadligt födoämne har Stockholms helsovårdspolis lagt beslag på tre slagtade får, hvilka utbjödos till salu å Kornhamnustorg af ogifta Maria Björklund från Busarve i Gothem.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 December 1884
N:r 105.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *