Vid fältkrigsrättens

fortsatta förhandlingar i går eftermiddag i och för verkställande af utredning angående de vid skenfärden utför Högklint förolyckade två hästarna, tillhörande artilleriets stab, äfvensom rörande an skadad sjukakrifven häst vid artillerikårens depå uppsköts målet rörande de första två hästarna till 19 februari. Till gårdagens ransakning hade genom något förbiseende de skyldige icke blifvit instämda, hvadan någon utredning i saken gifvetvis inte heller kunde ifrågakomma.
Rörande den skadade sjukskrifna hästen vid artillerikårens depå i Tingstäde ansåg krigsrätten att ersättskyldighet icke kunde ådömas någon af de till förhöret inkallade, utan kronan skall vidkännas denna skyldighet.

Gotlands Allehanda
Lördagen 6 februari 1915
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *