En aftonskola

har gradtemplet »Visborg» af den urspruvgliga goodtemplarorden inrättat här i Visby, i hvilken skola under höstmånaderna undervisat: hvarje onsdagsafton kl. 6—10 i skrifning, räkning, geometri och historia. Såsom lärare vid skolau hafva tjenstgjort styrman Gustafsson, sergsant Erlandsson och agenten Berggren samt såsom biträdande lärare snickare Stenström. Eleverna, som kostnadsfritt åtnjuta undervisningen, hafva ökats allt mer och mer till antalet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 December 1884
N:r 105.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *