Rättegångs- och Polissaker.

Mordbranden vid Adelsgatan. Svea hofrätts dom i målet «mot korffabrikören Lars Hansén. som besvärat sig öfver Visby rådhusrätts utslag, hvarigenom Hanséa dömts till nio års straffarbete och förlust af medborgerligt förtroende för alltid, har 22 dennes fallit. Hofrätten har stadfäst rådhusrättens dom i hvad ansvarstalan mot Hansén beträffar och angående det beslut rådhusrätten afkunnat i afseende på af Hansén gjorda jäf mot ett par vittnen.
Angående f. artilleristen Flygare, som varit häktad och åtalad för delaktighet i mordbranden, nämnes intet i hofrättens ofvannämda dom. Flygare har dock anfört besvär öfver att han hållits häktad och dömts att ställas under framtiden.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 December 1884
N:r 104.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *