Borgenärerna

i f. landtbrukaren Martin Mertz å Hesselby i Linde vid Gotlands södra häradsrätt anhängiga konkurs varda härmed kallade att sammanträda å Hesselby i Linde måndagen den 12 nästkommande Januari klockan 12 på dagen för att besluta öfver frågor, som boets förvaltning röra, och särskildt huru skall förfaras med & fastigheten inbergadt foder.
Fardhem den 23 December 1884.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 December 1884
N:r 104.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *