En korkad flaska

hittades 6 Dec. kl. 10 på förmiddagen ungefär midt på östra kusten af Furillen. Vid närmare påseende befans flaskan innehålla ett tryckt cirkulär, uti hvilket på fyra språk anhålles, att flaskans upphittare skall med noggrant angifvande af fyndorten, dag, månad och timme återsända den tryckta lappen till marin-ministeriets hydrografiska (som sysselsätter sig med vetenskapen om hafsvattnets utbredning och rörelse) departement i Petersburg. Upphittaren landtbrukaren Bergström på Furillen har återskickat papperet vederbörligen påtecknadt.
OCirkuläret var signeradt nr 34, hvarat alltså framgår, att ett stort antal sådana flaskor utsläpts. Har någon mera hittats på Gotland, bör finnaren icke församma att gå den billiga önskan om återsändandet till mötes.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 December 1884
N:r 102.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *