Senaste nyheterna från kriget.

En vanlig fransk rapport.
Paris, 6 febr. I Belgien ha tyska flygare utöfvat en verksamhet. Vårt artilleri har bragt de tyska batterierna till tystnad söder om Arras, vid Har, nordväst om Albert med flera ställen. Äfven i Vogeserna ha artilleristrider ägt rum.

Ryska och österrikiska motstridande kommunikéer.
Hvem narras värst?

Petrograd, 6 febr. Våra trupper ha öfvergått Bzura vid dess mynning och bemäktat sig fiendens ställning vid Dehovo samt trängt den tillbaka från deras brohufvud.
Vid Nida har en bro, som tyskarna bygt, sprängts i luften.
I Karpaterna fortsätter vår offensiv nordväst om Uszok, där vi tagit inemot 3,000 fångar. Sydost därom hålla vi alltjämt starka fientliga afdelningar stången.
Wien, 6 febr. De ryska an greppen i Karpaterna ha tillbakaslagits med stora förluster för fienden. Under de senaste dagarnes strider i Bukovina ha våra trupper trängt in i Moldavadalen, slagit fienden tillbaka och intagit Izwor, Moldava och Briaza. Våra under striderna i Karpaterna tagna fångar ha ökats med 4,000.

Några nya detaljer från sjöstriden vid Helgoland.
Basel, 6 febr. Den engelska löjtnanten Allen på pansarkryssaran Indomitable har i bref berättat följande om sjöslaget vid Helgoland:
Kl. 11,50 måste slagkryssaren Lion gå ur striden, sedan den stött på en mina. Ett torpedskott från den sjunkande Blücher passarad en hårsmån för om Indomitable. Slagkryssaren Tiger befann sig till följd af tyskarnas eld liksom i ett helvete. Pansarkryssaren New Zealand var ej tillräckligt snabb och deltog nästan icke i striden.

Gotlands Allehanda
Lördagen 6 februari 1915
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *