I anseende till min käre mans frånfälle

och på förekommen anledning får jag tillkännagifva, att den Urmakerirörelse och Urhandel, som min man i lifstiden idkat, tillsvidare fo tgår med samma skickliga och bepröfvade arbetspersonal under ledning af herr F. Broberg, och rekommenderar jag mig hos den ärade allmänheten med reparationer af alla till facket hörande arbeten jämte försäljning af alla sorters goda Ur, såsom: Remontoir i guld- och silfverboetter (för herrar och damer), Ankar- och Cylinderur (större och mirdre), Regulatorer och alla sortors större och mindre Väggur, Kedjor och Nycklar af talmi och annan metall samt Glasögon och Pincenes m. m. m. m.
Anna Siltberg.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 December 1884
N:r 101.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *