En festdag

var det i torsdags för skolbarnen i Hemse. En del ungdomar hade näml. beslutat bjuda barnen på slädparti, ett nöje, som de flesta af dem aldrig varit med om förut.
Vid 11-tiden samlades omkr. 20 skjutsar vid skolan, och så togo de inemot 100 små färddeltagarna plats. I täten åkte skolans vik. lärare J. Björkander och lärarinnan frkn Krook och den öfriga lärarepersonalen. Sedan kom skjuts på skjuts med glada barnaskaror, men i slet sista ståtliga ekipaget hade grosshandl. Aug. Melin äfven tagit plats. Han är barnens vän, och det visar han äfven i dag. I skolrådet har han stått i öfver 20 år, och alltid visat samma intresse för barnen och undervisningen, och säl, lan har han saknats vid någon årsexamen.
Rundresan stäldes genom Alfva, Hafdhem, Eke och Rone tillbaka till Hemse, under det härligaste vinterväder. Vid återkomsten begaf sig hela sällskapet in i skolan, där ett välförsedt kaffebord stod dukadt, och kaffetåren smakade minsann godt efter den långa färden.
Folkskoll. Björkander tackade, innan man skildes åt, anordnarna varmt å barnens vägnar för den stora glädje de beredt samtliga deltagarna i den härliga färden.

Gotlands Allehanda
Lördagen 6 februari 1915
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *