Våra biografer

ha från och med i går afton nytt program.
Arbetareföreningens biograteater bjuder som vanligt på bra krigsbilder, en utomordentligt vacker bildserie »Vinter i Holland», ett tre akters drama, »Den omaskerade brottaren», hvilket torde vara det första ryska biografskådespel som visats här och som sådant har ett visst intresse, då det är ett prof på rysk smak — eller rättare smaklöshet. Slutligen visas ett lustspel af det gladaste slaget och ett akrobatnummer, som äfven det är värdt att se.
— Visbybiografen har likaledes krigsbilder på sitt program och i allmänhet sådana af bästa sorten. Särdeles vackra äro de natur- och folklifsbilder från fjällapparnas lif i nordligaste Sverige, som visas å Visbybion och listspelet »Hjärtedoktorn», en ny dansk konstfilm, är värd allt erkännande.

Gotlands Allehanda
Fredagen 5 februari 1915
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *