Dödsfall Emmeli Olivia Theres

Att vår älskade dotter Emmeli Olivia Theres efter en längre tärande sjukdom lugnt och stilla afled vid Ousters i Hangvar den 15 Oktober 1884 kl. 7 f.m. efter en lefnad af 15 år, 9 mån. och 18 dagar; djupt sörjd och saknad af föräldrar och syskon, varder endast på detta sätt slägt och vänner tillkännagifvet.
Elisabeth Bjersander. J. C. Bjersander.

Blott vid Jesu hjerta
Är jag fri från smärta,
Der är hvilan skön.
Ack att dit jag hunnit,
Kronan, palmen vunnit
Och min fulla lön.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 Oktober 1884
N:r 85.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *