Mjölkproducenter.

Härmed få undertecknade tillkännagifva, att vi från och med 15 instundande November gemensamt öppna mejeriaffärer med kontor och bufvadmejeri på Rosendals gård i Follingbo socken och filialer för uppköp af mjölk på alla delar af Gotland, der sådana stå os8 till buds, och då vi beslutat att först och främst garantera leverantörerna ett visst högt pris per kanna mjölk och tillika utdela en stor del af vinsten till dem utan att de genom teckning af något som helst aktiekapital behölva ri skera att förlora sina penningar, så boppas vi blifva hedrade med uppdrag om filialers inrättande och öfvertagande.
Vidare upplysningar lemnas å kontoret.
Rosendal i September 1884.
O. W. Ålander,
Rosendal.
J. N, Wiman,
Henriksdal.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 Oktober 1884
N:r 80.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *