För första gången i elden.

Den af brandchefen kapten Zetterling organiserade garnisonerade brandkåren i Tingstäde har idag på morgonen fått göra sin första erfarenhet, sedan eld utbrutit å Furubjers. Kåren i fråga består af personal uttagen ur tygstatens ammunitionskader, som städse hålles fulltalig och som är förlagd i gevärsförrådshuset. Personalen (kuskar, maskinister, stråförare m. fl.) har till sitt förfogande bl a en motorspruta för två hästar, som stå på stall i spruthusets omedelbara närhet, och en utryckningskärra för en häst. Befälet föres af kapten Zetterling som brandchef och tygskrifvare Hagberg som vice dito. Det ar under hr Hagbergs befäl kåren fick göra sin första utryckning. Sedan alarm gifvits från Furubjers, var kåren på 5 minuter å ort och ställe. Eldhärden befans vara en inbygd stock, och det dröjde till en början något, innan denna han blifva tillräckligt frilagd, men sedan detta väl skett, var också elden snart släckt och det hela öfverstökadt på 20 minuter.
Vi gratulera till den goda starten.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 4 februari 1915
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *