Den skadade återstäld.

Gårdskarlen P. Nilsson å apoteket, som vid en skeningsolycka för en tid sedan erhöll så svåra skador, att han flere veckor sväfvade mellan lif och död, har dess bättre nu utskrifvits från lasarettet som frisk. Sedan Nilsson återhämtat sig så pass mycket, att han återvann fullt medvetande har tillfrisknandet gått ovanligt snabbt.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 4 februari 1915
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *