Senaste nyheterna från kriget.

Många tyska undervattensbåtar vid Englands västkust.
Försäkringspremierna stiga.

London, 3 febr. Aftontidningarna går meddela, att fyra fientliga undervattensbåtar rapporterats i Nordkanalen och utefter kusten mellan Irland och västra England. Belfastångarna ha uppskjutit turerna, men lokaltrafiken på Liverpool fortgår. Försäkringspremierna ha stigit betydligt. Man hoppas emellertid, att brittiska flottan snart skall ha rensat irländska sjön från fiender.

Smärre strider i Frankrike.
Paris, 8 febr. Gårdagen präglades af ihärdiga artilleristrider från båda sidor samt en mängd tyska angrepp af sekundär betydelse, hvilka alla tillbakaslogos med förhållandevis stora förluster. Ett tyskt regemente angrep de engelska ställningarna vid Givenchy. Först lyckades tyskarna drifva engelsmännen tillbaka, man dessa återtogo efter häftiga motangrepp den förlorade terrängen och ryckte vidare fram samt bemäktigade såg de tyska skyttagrafvarna. Vårt grofva artilleri har bombarderat järnvägsstationerna vid Noyon. Två explosioner framkallades. Rökan af den därvid uppkomna eldan syntes flera timmar.
I trakten af Perthes ha vi ryckt fram och besatt en mindre skog.

Ställningen oförändrad i Polan och Galizien.
Wien, 3 febr. Den allmänna situationen är oförändrad. Enstaka ryska angrepp vid nedre Pilitza ha tillbakaslagits.
I Karpaterna fortsätta striderna. I centern kämpa tyskarna och vi med godt resultat.

Suezkanalen år icke stängd.
London, 8 febr. Med anledning af meddelandet att Suezkanalen stängts, tillkännager amiralitetet, att kanalen är öppen som vanligt. Åtgärder till betryggande af passerande fartygs säkerhet är under utredning.

Fransk rapport tisdag kväll.
Paris, 8 febr. Den kommuniké, som utfärdades igår kväll kl. 11, lyder:
Från hafvet till Lys har tyska artilleriet utan framgång bekämpat vårt artilleri. Vid Boissone ha vi tillfogat fiendens batterier skada. Vid S:t Paul ha vi tillbakaslagit ett infanteriangrepp, likaså vid Bagatelle. I Argonne och Vogeserna ha våra trupper ryckt fram mot Buinhaupt Le Bas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 februari 1915
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *