Hotande olyckstillbud under slädparti.

Igår eftermiddag hade en del ungdom härifrån staden, tillhörande en af friförsamlingarna, anordnat slädparti och begåfvo sig med fem slädar utåt södra förstaden. Vid järnvägsöfvergången å södra landsvägen vid järnvägsstationen inträffade emellertid ett hotande olyckstillbud, som kunde ha blifvit allvarligt nog. Då två af skjutsarna passerat öfvergången fäldes bommarna för ett tåg som väntades, hvarvid en ef bommarna föll ned öfver ett par hästar, tillhöriga en af stadens åkare. En lycka i olyckan var, att hästarna ej blefvo skrämda och satte af i sken; nu förhöllo de sig i stället lugna, till dess bommen åter gått upp och körsvennen fått vika undan. En af hästarna befans emellertid ha blifvit skadad, hvilket hade till följd, att skjutsen ifråga fick utgå ur slädpartiet och de åkande afstå från sitt tilltänkta nöje.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 februari 1915
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *