Ett vilddjur i människohamn.

Den till två års straffarbete å Svartsjö af härvarande länsstyrelse bortdömde straffången Ernst Vilhelm Hallgren blef som förut nämdt med fångtransport förd härigrån i söndags morse för att införpassas till Östermalms straffängelse för vidare befordran därifrån till Svartsjö. Fångtransporten verkstäldes af vaktkonstapeln vid härvarande kronohäkte Knut Andersson, som i går hemkom från sin resa, efter att därunder ha fått utstå en hel del obehagliga äfventyr och vid ett tillfälle så när sväfvat i öfverhängande lifsfara till följd af den vildsinte slagskäpens och fångens illistiga försök att öfverfalla sin vaktare.
Vid ankomsten till Stockholm, som inträffade först klockan 2 natten till måndagen, begaf sig konstapel Andersson med Hallgren i bil upp till strafffängelset på Östermalm. Det fans ingen polis att tillgå vid båtens landning och Andersson, som förlitade sig på sin styrka, ansåg ej någon risk föreligga att bege sig iväg med fången, som man på båten ville bli kvitt, så snart som möjligt då han under hela resan alltjämt skrikit och gormat och i hög grad stört passagerarnas ro. Då man vid ankomsten till fängelset steg ur bilen, passade emellertid fången på att försöka återvinna sin frihet, men upphans af Andersson, som, då fången gjorde motvärn, slog honom till marken och fattade honom om strupen, under det polis anropades. Någon polis syntes emellertid ej till och vaktaren fick ensam hålla stånd mot den våldsamme slagskämpen, som vid anhållandet här i Visby gaf fullt upp att göra åt sex personer, bland dem flera poliskonstaplar. Allt gick emellertid väl och konstapeln hade snart åter fångan vid fängelsets porl som inom en kort stund slöt sig bakom den samhällsvådlige individen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 februari 1915
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *