Ändrad afgångstid för postbåtarna.

Med anledning af den konstaterade öfverhängande minfaran — hvarom mera på annan plats i tidningen — har generalpoststyrelsen på framställning af styrelsen för ångfartygsbolaget Gotland medgifvit, att ångbåtarnas afgångstid från Visby får sättas till dagningen. Passagerare böra dock vara ombord kl. 6 f. m.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 februari 1915
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *