Visbyafdelningen af nykterhetsfolkets sjukkassa

hade igår sitt årsmöte å rådhuset. Af den då föredragna revisionsberättelsen framgick bl. a., att inkomsterna under året belupit sig till kr. 1,762:15 Sjukhjälp hade under året utgått med kr. 1,384.
Den särskilda understödsfondens räkenskaper belanserade på kr. 1,591:20.
Ansvarsfrihet beviljades, och vid därpå företagna val för 1915 utsågs till ordförande sjökapten J. R. Pettersson, till sekr. magasinsförman Herman Lutteman och till kassör bokbind. K. V. Holmqvist, med plåtslagare Gottfrid Larsson och sjökapten O. Karlström som styrelsesuppleanter. Revisorer blefvo handl. A. A. Johansson och rådhusvaktm. Oscar Larsson med murraremäst. C. O. Ohlsson och slaktare Alb. Södergren som suppleanter.
Samtlige förutvarande sjukbesökare återvaldes.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 2 Februari 1915
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *