Senaste nyheterna från Kriget.

Franska dagsrapporten sägar föga.
Paris, 2 febr. Äfven söndagen kännetecknades af artilleristrider. Sydost om Ypres försökte tyskarna angripas men slogos genast tillbaka. På Aisnefronten har vårt artilleri förstört några fientliga skyttegrafvar. I Argonne har dagen varit lugn. Tyskarna där ha synbarligen lidit mycket i de senaste striderna.

Oförändradt i Polen och Galizien.
Wien, 2 febr. I ryska Polen och Västra Galizien har liflig verksamhet rådt med talrika småstrider. Den allmänna situationen i Karpaterna är oförändrad. Ryska angrepp väster om Lupkovpasset ha afvisats. Vi ha tagit 50 officerare och 500 man tillfånga samt 2 kanoner och 2 maskingevär.
I Bukovina har ingenting inträffat.

Strid mellan rumäner och ungrare?
Petrograd, 2 febr. Från Bukarest meddelas om en sammanstötning mellan ungerska och rumänska truppafdelningar på det ställe vid gränsen, där rumänska, ungerska och serbiska gränserna mötas.

Fartyg under dansk flagg i kontrabandstrafik?
London, 2 febr. Tyska undervattensbåten U 21 har nyligen utanför nordkusten af Wales försetts med olja af ett fartyg, som gick under dansk flagg.

Små motgångar för fransmännen.
Paris, 2 febr. Kommunikon går kväll kl. 11 förmäler: På morgonen angrep fienden våldsamt de franska skyttegrafvarna norr om landsvägen Béthune—La Bassée, men tillbakaslogs, kvarlämnande en mängd fallna.
Tyska angrepp mot en mindre stallning i Argonne har tillbakavisats. En af våra skyttegrafvar, som förstörts genom minsprängning, har utrymts utan förluster för oss.

Upproret i Nyassaland slut.
London, 2 febr. Ännu några ledare för de infödda upproriska Nyassaland ha tillfångatagits. Upproret kan nu anses undertryckt.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 2 Februari 1915
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *