F. statsrådet O. I. Fåhræus stolt jordfästes

förliden tisdags middag uti Jakobs kyrka i Stockholm. Akten inleddes med en psalmvers, hvarefter kyrkoherden E. Bergman framträdde till den i koret placerade samt med kransar och blommor öfvertäckta kistan och tecknade i korta ordalag den aflidnes verksamhet samt hans framstående egenskaper såsom offentlig och enskild person, hvarpå jordfästningen i vanlig ordning förrättades och en hymn afsjöngs från läktaren samt ceremonien afslutades med messande och afsjungande af en psalmvers. Vid begrafningsceremonien var konungen representerad af förste hofmarskalken grefve von Rosen, drottningen af öfverkammarherren grefve Cronstedt och kronprinsen af hofmarskalken Lilliehöök. Bland de närvarande märktes dessutom statsministern och ministern för utrikesärendena, f. d. statsrådet Thyselius, öfver» ståthållaren samt flere representanter för den högre embetsmannaverlden.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 Juni 1884
N:r 46.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *