En trefligt slädparti

hade i går eftermiddag anordnats af stadens läkare jämte en del yngre här tjänstgörande militärläkare. Samlingen skedde på Donnersplan, hvarifrån färden i åtta slädar stäldes ut till tuberkulossjukhuset i Follingbo. Här gjordes en stunds uppehåll, hvarunder ett par sånger, sjöngos till patienternas trefnad.
Efter återkomsten till staden intogo deltagarve supé på stadshotellet, hvarefter följde ett animeradt samkväm med dans.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 2 Februari 1915
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *