Dödsfall.

Efter en längre tids sjukdom afled i sitt hem härstädes igår natt fru Clara Bolin i en ålder af 46 år. Den aflidna sörjes förutom af make, kaptenen i Gotlands infanteriregementes reserv Axel Bolin, af fyra systrar och en broder, öfverassistenten vid Experimentalfältet Per Bolin, samt af en talrik skara vänner, särskildt inom härvarande iokalafdelning af F. K. P. R., hvaraf den nu bortgångna alltsedan afdelningens tillkomst varit en nitisk och outtröttligt verksam styrelseledamot.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 2 Februari 1915
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *