Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrått
Fylleri och förargelseväckande beteende hade en smålänning gjort sig skyldig till och dömdes att härför böta 20 kronor.

För stöld från husbonde voro magasinsdrängen Bernhard Karlsson och springossen Gotthard August Wahlbäck tilltalade. De hade vid icke mindre än sexolika tillfällen stulit vax från firman Anders Sandström och Erik Brising, där de varit anställa. Vaxet hade de sedan sålt till firman Victor Svensson här i staden, dels själfva, dels genom ett par minderåriga pojkar, som då fått en slant för besväret. På det sättet hade de hopbragt öfver 22 kr., som de användt till öl och förtäring å automaten.
Stadsfiskalen yrkade ansvar å Karlsson och Wahlbäck, hvilka båda äro födda 1899, för första resan stöld begången under skilda tider.
De tilltalade, som oförbehållsamt erkände hvad som lades dem till last, dömdes hvardera till två månaders straffarbete, vilkorlig dom.

Gotlands Allehanda
Måndagen 1 Februari 1915
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *