Från sjön.

Bergningsångarne Freja och Eol hitkommo i torsdag e. m. med omkring ett tusen tunnor hafre, bergad från å Salvoren strandade tyska ångfartyget Prima, hvilket fartyg är fullständigt krossadt i spillror.
Bergningsångarne, som lossa nämda last härstädes, qvarlågo ännu i middags ihärvarande hamp.
— I Helsingborg hemmahörande barkskeppet »Matilda», fördt af kapten 8. P. Ohlsson från Råå, lemnade 10 Dec. Honfleur med destination till Alloa, men har sedan ej afhörts, hvadan det antages ha förolyckats med besättvingen, 8 man, alla mellan 29 och 16-år gamla.
— Skeppet »Eclair», på resa från Ume till Nizza med trälast, bar råkat ut för en orkan, hvarvid kaptenen, P. Larsson från Pålsjö, slogs öfver bord och omkom.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Januari 1884
N:r 8.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *