Från sjön.

Tyska ångaren Prima har under snöstorm strandat vid Salvorev på resa från Reval till London med last af 48 tusen kubikfot hafre och 16 tusen kubikfot ärter. Igår middag ilandbergades hälften af besättningen; den öfriga delen af densamma kunde då ej iland föras för den häftiga stormens skull. Igår qväll vid 10-tiden ankom bergningsångaren Poseidon till strandningsstället, dit äfven bergningsångaren Hero är beordrad. Det strandade ångfartyget är hemmahörande i Flensburg.
— I dag vid 11-tiden på f.m. inkom hit briggen Svante, kapten Stenberg, med last af diverse varor. Fartyget kom från England via Sandhamn.
— Jakten Teodor, kapten Toftén, var i dag vid middagstiden färdig att afsegla till Klinte.
— Nyårsafton inkom till Slite jakten Matilda, kapten Bergedahl, på resa från Liban i barlast.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 Januari 1884
N:r 2.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *