Förloradt.

Det fruntimmer, som måndagen den 24 September vid Visby station i en kupé med utgående tåget på e.m., mottog ett knyte med löfte att aflemna det på Barlingbo station, torde för undvikande af allvarsam räfst genast inlemna detsamma till inspektor Esklund på Stånga station. — Om möjligen någon passagerare i samma kupé kan lemna upplysning om fruntimrets namn och bostad, mottages den tacksamt på Barlingbo och Stånga stationer.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 Oktober 1883
N:r 79.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *