Borgenärerna

i Jacob Jacobssons, Starrlause i Stånga, konkurs kallas härmed att sammanträda &å värdshuset i Hemse fredagen den 5 förstkommande Oktober kl. 4 eftermiddagen för att besluta om af gäldenären» yrkadt underhåll.
Stånga den 19 September 1883.
KONKURSFÖRVALTNINGEN.

Byggmästaren N. T. Berglunds borgenärer varda härigenom kallade att onsdagen den 10:de instundande Oktober, kl 1 på dagen, sammankomma å rådbuset, för att höras i konkursboet rörande frågor.
Visby den 24 September 1883.
KONKURSFÖRVALTNINGEN.

Samtlige borgenärerna uti enkan Augusta Grönbergs urarfva konkurs kallas att onsdagen den 3 instundande Oktober kl. 1 e.m. sammanträda & rådhuset en trappa upp för att besluta om åtskilliga frågor rörande konkursboet.
Visby den 17 Sept. 1883.
GODEMANNEN.

Lars Larssons, Vatlings i Fole, borgenärer anmodas sammanträda vid Vatlings lördagen den 29 i denna månad kl. 2 e.m.; då redovisbing af boets förvaltning och utdelning af tillgångarne kommer att ega rum. Börande borgenärerna medhafya sina fordringsbevis.
Fole den 19:de September 1883.
P. LARSSON,
Lilla Fole.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 September 1883
N:r 77.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *